EU dotační program

Společnost od roku 2016 realizuje projekt číslo CZ.01.2.111/0.0/0.0/15_016/0005335 s názvem

„Techni Trade s.r.o. - vysoce kvalitní řezné nástroje nejen pro slovenský a německý trh ",

který je finančně podpořen Evropskou unií. Cílem projektu je propagace společnosti na zahraničních veletrzích, na kterých firma vystavuje a informuje nejen odbornou veřejnost o svém produktovém portfoliu.