Sprievodca bezpečnostnými nožmi

Průvodce bezpečnostními noži

1. Bezpečnostní nůž - existuje něco takového?

 

Použití skalpelů nebo nožů v provozech je dnes noční můrou každého majitele společnosti či bezpečnostního technika, v jehož provozu se takovéto nástroje používají. A není divu. Pracovníci jsou mnohdy nepozorní, tlak na jejich výkonnost je vysoký a standardní nože už bezpečnostním hlediskům nevyhovují.

- Úrazy způsobené noži a čepelemi jsou mnohdy velmi nepříjemné předně pro samotného pracovníka, který je díky dočasné indispozici vyřazen z pracovního provozu;
- firmě tak vznikají vedlejší náklady v prostojích a řešení náhrady v provozu;
- evidování úrazů pak přináší další nemalé administrativní náklady.

 

2. Úrazům řeznými nástroji lze předejít. Jak?

 

Jednou z alternativ, jak předejít úrazům řeznými nástroji, je používání rukavic s hůře proříznutelným vláknem a protiskluzným povrchem. Rukavice však bývají silné, a pracovník tak při práci ztrácí potřebný cit. A co ostatní části těla? Nezbyde tedy, něž se zaměřit na vhodný nůž. Je vhodné:

- vytipovat správný nástroj pro konkrétní aplikaci (např. ne vždy a na vše se hodí nůž s odlamovací čepelkou);
- zohlednit lateralitu, tedy zdali je pracovník pravák, či levák;
- odzkoušet nástroje v provozu, ideálně mezi vícero kmenovými pracovníky. Toto hledisko je mnohdy podceňováno. Správný nástroj však pomůže zefektivnit činnost, mnohdy zamezí zdravotním potížím vzniklých z celodenně používaného zbytečně těžkého nebo nevhodného nástroje
 

3. Pomůžeme vytipovat správný nůž a

nabídneme jeho řádné odzkoušení:

 

V našem sortimentu naleznete nespočet nožů, řadu z nich s přívlastkem "bezpečnostní". Ačkoliv bychom pro rychlost výběru rádi kategorizovali, je obtížné říci, že na začišťování skel je vždy vhodný konkrétní držák a čepel, a na opracování plastů zase jiný. Každý provoz, byť dva dělají totéž, používá nástroje rozdílné. Vždy je tedy vhodné zvážit, jaké možnosti konkrétní provoz má, a to z hlediska

- rozpočtu na spotřební materiál;
- možnosti evidence nářadí, zamezení ztrátám;
- schopnosti a spolehlivosti pracovníků (řada provozů využívá agenturní pracovníky, kteří se vyznačují vysokou mírou nestálosti);
- a v neposlední řadě tlaku na produktivitu (má vliv např. na rychlost při výměně čepele a tedy na rychloupínací mechanismy nožů).

Nabízíme našim potenciálním zákazníkům maximální asistenci a samozřejmě možnost si nástroje seriózně vybrat a odzkoušet přímo v provozu. Na zkoušku, je-li to možné, rádi poskytneme i více typů vybraných nástrojů, a předně čas, aby si nástroje byli schopni pracovníci řádně vyzkoušet. Spolu s držáky rádi poskytneme i čepele.

4. Co si vlastně představit pod pojmem

"bezpečnostní nůž"?

 

Doba dobře po domácku nabroušeného pilového listu, zastrčeného do gumové zahradní hadice, je pryč. A že jsme podobných nástrojů už viděli. Avšak současné provozy mají přeci jen trochu odlišné nároky. Nutno však jasně říci, že ŽÁDNÝ NŮŽ NENÍ 100% BEZPEČNÝ, pokud jeho manipulaci není věnována maximální pozornost.

Čím se tedy „bezpečnostní“ nože vyznačují?

- mnohdy je za bezpečnostní nůž považován takový, jehož čepel může být manuálně ovládána a po ukončení operace zasunuta do vlastního těla držáku;
- vyšší úrovně bezpečnosti je pak dosaženo automatickým ovládáním výměnné čepele pružinou tam, kde se jedná o nože s výsuvnou čepelí, případně nožem s dostatečně krytou čepelí;
- dále pak kvalitní tvrzené plasty, které zabraňují nechtěnému rozlomení v oblasti čepele;
- samozřejmostí je pak konstrukce nože, která zabrání nechtěnému vysunutí a vypadnutí čepele;
- bezpečnostním prvkem je i barva nože, případně detekovatelný materiál;
- v neposlední řadě pak vhodný výběr čepele


5. Jak funguje bezpečnostní nůž s

automatickým ovládáním čepele?

 

Automatické ovládání čepele pružinou má význam všude tam, kde je na řez vyvíjen tlak a kde se v aplikacích vyskytují delší řezy. V těle držáku je instalovaná pružina, jejíž kvalita je významným faktorem finanční hodnoty nože. Pružina je spojena s posuvníkem/ovládáním čepele.

Existují dva typy nožů s automatickým ovládáním:

- Posuvník čepele musí být po celou dobu přidržován palcem. Po ukončení řezu je pak nutností posuvník povolit, aby byla čepel automaticky zasunuta;
- posuvníkem se čepel nastaví do polohy potřebné k řezání, přičemž po ztrátě kontaktu s řezaným materiálem se čepel sama zasune bez ohledu na to, zdali je posuvník přidržován, či nikoliv.

Cenový rozdíl mezi zmíněnými variantami je značný. Proto je nutné s pracovníky vždy konzultovat, co je pro ně přirozené, resp. jak přirozené je pro ně držet konkrétní nástroj. Pokud totiž pracovníkovi bude vyhovovat pracovat s nožem a neustále mít palec na ovládání čepele, pak první variatna z „bezpečnostního hlediska“ nazafunguje.


6. Co znamená "bezpečnostní nůž s krytou čepelí"

 

Nože s krytou čepelí jsou většinou nože používané v případě, kdy není nutná prvopočáteční perforace materiálu. Jedná se tedy o nože zejména na řezání pásek a tenkých kartonů, na odstranění fólií, případně na oddělování materiálu z návinů. Ideální je volit nůž

- s výměnnou čepelí, přičemž čepele mohou být jednorázové, nebo vícebřité, pro opakované použití;
- ne příliš silný, jelikož součástí řezu je i průtah celého nože materiálem. Silnějšímu noži pak klade materiál odpor, a je tak vyvíjena zbytečná síla
- rovněž je důležité zohlednit drážku, kterou prostupuje materiál, aby nebyla příliš široká a bylo zamezeno kontaktu čepele s prsty u rukou!

 

Videa v levém i pravém odstavci těchto stránek představují zmíněné varianty nožů.
 


7. Plastové nože - jsou bezpečné?

 

Drtivá většina nožů, v kombinaci s výměnnou čepelí, se vyrábí ve větší míře z plastu. Plastové držáky mají, oproti kovovým držákům, svoji nenahraditelnou výhodu a tou je váha. Snažíme se nabízet a vždy nechat zákazníka zvolit si mezi kvalitnějšími a standardními typy nožů, v plastovém provedení, existují-li alternativy.

Řada výrobců, jejichž produkty dodáváme, disponuje kvalitními plasty a ověřenou a stálou výrobou. Jejich snahou je pak své výrobky neustále zlepšovat a inovovat. Mezi tyto výrobce patří bezesporu:

MARTOR, OLFA, KDS Japan.

Nože zmíněných výrobců jsou vyráběny z tvrzených kvalitních plastových odlitků, v kombinaci s kovovými vodícími lištami pro výměnnou čepel. V řadě případů tam, kde se očekává větší tlak na nůž, jsou nože opatřeny protiskluznou pryží. Nenahraditelnou výhodou je též výběr ergonomických tvarů.


5. Pomoc s výběrem čepele

 

Od počátku existence naší společnosti se snažíme o to, aby u nás naši zákazníci našli co nejvíce odpovědí na své otázky.

Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit. Pro své dotazy můžete použít níže uvedené kontakty

zákaznický servis:

+420 602 550 878
+420 246 089 786

výroba, poradenství:

+420 602 540 328
+420 211 158 193
+420 602 550 832
+420 211 158 191

service@techni-trade.com
service2@techni-trade.com