Sprievodca čepelkama

Průvodce čepelemi

Čepele a výrobní procesy

 

Prakticky v každém výrobním provozu najdeme řezný nástroj. Ať už se jedná o situace, kdy je čepelka využívána ve hlavním výrobním procesu, nebo je využívána pro dokončovací práce, nebo v expedici zboží či skladovém procesu, vždy je vhodné, a vyplatí se, věnovat jejímu výběru pozornost.

Je třeba zdůraznit, že v každém ohledu je čepel nástrojem, s jehož neopatrnou manipulací může dojít k vážným zraněním. Až na výjimky téměř neexistuje BEZPEČNOSTNÍ čepel, se kterou se nelze zranit. Existuje však řada zásad, které můžou vážným zraněním předejít.
 

Čím Vám může správný výběr čepele přispět?

 

Výběr čepelí bývá často podceňován. Asi nejzásadnější chybou je vybírat čepele jen podle ceny. To snad může platit v případě, kdy je čepel použitá jednorázově, např. pro domácí pokládku koberce.

Co vše s výběrem čepele souvisí?

- Bezpečnost práce - eliminace pracovních úrazů;
- celkové procento zmetkovitosti;
- celková výkonnost pracovníků v provozu a tedy efektivita výrobního procesu;
- celkové ekonomické hledisko a tedy efektivita projektu.

Bezpečnost práce při používání řezných nástrojů lze zásadně zvýšit. Jak?

- Nepoužívat tupé čepele. Jejich včasná výměna je velmi důležitá. Na tupou čepel vyvíjí pracovník tím větší tlak, čím tupější je nástroj. Zlomení čepele, její vysmeknutí se z držáku, případně špatně ovladatelná čepel v řezu může mít velmi nepříjemné následky.

- Nevhodný výběr čepele, ale i již zmíněné otupení čepele, mohou mít za následek zvýšený řezný odpor. Krom už zmíněného obtížného vedení čepele může dojít, zejména v provozech s celodenním používáním řezných nástrojů, ke zdravotním problémům zápěstí a předloktí.

Na výkonnost pracovníků v provozech je kladen čím dál větší důraz. Vhodný výběr čepele jednoznačně přispívá k vyššímu výkonu. Jak?

- Časté prostoje kvůli výměně čepelí nejsou žádoucí;
- nevhodně zvolená čepel co do tvaru i ostří snižuje produktivitu (např. vyšší řezný odpor snižuje rychlost);
- nevhodně zvolená čepel je i častým důvodem nežádoucího poškození výrobku, zvyšuje % zmetkovitosti.

Ekonomické hledisko neznamená nejnižší cenu. Přesto je stále nejčastějším faktorem výběru. Co dále zohlednit?

- Dražší čepele jsou obvykle broušeny kombinovaným úhlem, který prodlužuje životnost. Mnohdy zvýšení celkové životnosti nástroje převyšuje navýšení ceny;
- rovněž povlakováním čepele lze dosáhnout výrazného zvýšení životnosti;
- v některých případech lze použít čepele, které jsou dražší, avšak mají možnost několikanásobného otočení – mají prakticky několik ostří.

 

Broušení čepelí

 

Nároky na kvalitu čepele a její životnost se liší pro různé využití. Způsob broušení čepele tak hraje velmi důležitou roli zejména v souladu s tím, co bylo uvedeno v předešlém textu.

Níže je náhled různých typů broušení. Zkušenosti výrobců s dlouholetou tradicí se promítají do správného určení zejména kombinace složených úhlů, které pak spolu s vhodně vybraným materiálem čepele dokáží, oproti standardně dosažitelným druhům, výrazně zvýšit živostnost, a snížit řezný odpor.

Konstrukce strojů osazených řeznými nástroji

 

Vhodný výběr čepele je důležité zvážit již v samotných počátcích konstrukce výrobních strojů, které mají být v konečné fázi osazeny nějakým druhem čepele. Setkáváme se velice často s podceněním takovéto úvahy, kdy v závěru je mnohdy nemožné měnit části linky. Konstruktéři velmi často nedocení výběr ze standardních sériově vyráběných typů čepelí, čehož důsledky jsou následující:

- Specifikace čepele, která je nevyrobitelná, zejména díky neznalosti práce s materiály, ze kterých jsou čepele vyráběny

- typicky výsekové nástroje s požadavky na ostré rádiusy.

- Náklady na výrobu požadované čepele jsou mimo očekávaný ekonomický rámec; mnohdy je navržena čepel, jejíž výroba spadá do individuálního výrobního programu.

- Individuální výroba čepele trvá měsíce, s čímž většinou konstruktéři nepočítají!- Možné vícenáklady s předěláním upínacího zařízení pro čepel, zejména když se zjistí, že nelze vyrobit požadovaný řezný nástroj

- V neposlední řadě, snad tím možná nejhorším případem je, osadit do strojního zařízení ručně vyrobenou čepel, která umožní předvedení stroje, avšak není zajištěna dostupnost náhradních čepelí pro zákazníka.

Pomoc s výběrem čepele

 

Od počátku existence naší společnosti se snažíme o to, aby u nás naši zákazníci našli co nejvíce odpovědí na své otázky. Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit. Pro své dotazy můžete použít níže uvedené kontakty

zákaznický servis:

+420 602 550 878;

+420 246 089 786

výroba, poradenství:

+420 602 540 328;
+420 211 158 193;
+420 602 550 832;
+420 211 158 191

service@techni-trade.com;
service2@techni-trade.com