Výrobný technik

Email: vyroba@techni-trade.cz

Mobil: +420 602 550 870                           Tel. : +420 211 158 194