Aplikátory kvapalín a chemikálií pre automobilový priemysel

Výhody aplikátorov pri nanášení kvapalín, lepidiel a chemikálií

 

Medzi hlavné výhody aplikátorov patrí presne ohraničená aplikácia chemikálie, precízna opakovateľnosť a minimálne požiadavky na zaškolenie obsluhy. Nezanedbateľnou prednosťou aplikátorov je i veľmi jednoduchá možnosť regulácie množstva nanášaného prostriedku. Aplikátory tak prinášajú do výrobného procesu predovšetkým vyššiu produktivitu, kvalitu a bezpečnosť práce. Použitie aplikátorov je typické najmä pre automobilový priemysel a stavebníctvo, ale uplatnenie nachádzajú v sérii ďalších priemyselných odvetviach.