SPRIEVODCA ČEPEĽAMI

Prakticky v každej výrobnej prevádzke nájdeme rezný nástroj. Či už sa jedná o situácie, kedy je čepeľ využívaná hlavne vo výrobnom procese, alebo je využívaná na dokončovacie práce, alebo v expedícii tovaru či skladovom procese. Vždy je vhodné a vyplatí sa venovať jej výberu pozornosť.

Je potrebné zdôrazniť, že v každom ohľade je čepeľ nástrojom, ktorého neopatrnou manipuláciou môže dôjsť k vážnym zraneniam. Až na výnimky takmer neexistuje BEZPEČNOSTNÁ čepeľ, s ktorou nie je možné sa zraniť. Existuje ale niekoľko zásad, ktoré môžu vážnym zraneniam predísť.

Výber čepelí býva často podceňovaný. Asi najzásadnejšou chybou je vyberať čepele len podľa ceny. To snáď môže platiť v prípade, kedy je čepeľ použitá jednorazovo, napr. na domácu pokládku koberca.

Čo všetko s výberom čepele súvisí?

 • bezpečnosť práce – eliminácia pracovných úrazov
 • celkové percento chybovosti
 • celková výkonnosť pracovníkov v prevádzke a teda efektivita výrobného procesu
 • celkové ekonomické hľadisko a teda efektivita projektu

Bezpečnosť práce pri používaní rezných nástrojov je možné zásadne zvýšiť. Ako?

 • Nepoužívať tupé čepele. Ich včasná výmena je veľmi dôležitá. Na tupú čepeľ vyvíja pracovník tým väčší tlak, čím tupejší je nástroj. Zlomenie čepele, jej vyšmyknutie sa z držiaku, prípadne zle ovládateľná čepeľ v reze môže mať veľmi nepríjemné následky.
 • Nevhodný výber čepele, ale aj už spomínané otupenie čepele, môžu mať za následok zvýšený rezný odpor. Okrem už spomínaného obtiažneho vedenia čepele môže dôjsť, najmä v prevádzkach s celodenným používaním rezných nástrojov, ku zdravotným problémom zápästia a predlaktia.

Na výkonnosť pracovníkov v prevádzkach je kladený čí ďalej tým väčší dôraz. Vhodný výber čepele jednoznačne prispieva k vyššiemu výkonu. Ako?

 • časté prestoje kvôli výmene čepelí nie sú žiadúce
 • nevhodne zvolená čepeľ čo do tvaru aj ostria znižuje produktivitu (napr. vyšší rezný odpor znižuje rýchlosť)
 • nevhodne zvolená čepeľ je aj častým dôvodom nežiadúceho poškodenia výrobku, zvyšuje % chybovosti

Ekonomické hľadisko neznamená najnižšiu cenu. Aj napriek tomu je stále najčastejším faktorom výberu. Čo ďalej zohľadniť?

 • Drahšie čepele sú obvykle brúsené kombinovaným uhlom, ktorý predlžuje životnosť. Častokrát zvýšenie celkovej životnosti nástroja prevyšuje navýšenie ceny.
 • Rovnako povlakovaním čepele je možné dosiahnuť výrazného zvýšenia životnosti.
 • V niektorých prípadoch je možné použiť čepele, ktoré sú drahšie, ale majú možnosť niekoľkonásobného otočenia – majú prakticky niekoľko ostrí.

Nároky na kvalitu čepele a jej životnosť sa líšia pre rôzne využitia. Spôsob brúsenia čepele tak hrá veľmi dôležitú úlohu najmä v súlade s tým, čo bolo uvedené v predchádzajúcom texte.

Nižšie nájdete náhľad rôznych typov brúsenia. Skúsenosti výrobcov s dlhoročnou tradíciou sa premietajú do správneho určenia najmä kombinácie zložených uhlov, ktoré potom spolu s vhodne zvoleným materiálom čepele dokážu, oproti štandardne dosiahnuteľným druhom, výrazne zvýšiť životnosť, a znížiť rezný odpor.

broušení ostří

Vhodný výber čepele je dôležité zvážiť už v samotných začiatkoch konštrukcie výrobných strojov, ktoré majú byť v konečnej fáze osadené nejakým druhom čepele.

Veľmi často sa stretávame s podcenením takejto úvahy, kedy v závere je častokrát nemožné meniť časti linky.

Konštruktéri veľmi často nedocenia výber zo štandardných sériovo vyrábaných typov čepelí, čoho dôsledky sú nasledujúce:

 • Špecifikácia čepele, ktorá je nevyrobiteľná, najmä kvôli neznalosti práce s materiálmi, z ktorých sú čepele vyrábané.
 • Typicky výsekové nástroje s požiadavkami na ostré rádiusy.
 • Náklady na výrobu požadovanej čepele sú mimo očakávaný ekonomický rámec. Častokrát je navrhnutá čepeľ, ktorej výroba spadá do individuálneho výrobného programu.
 • Individuálna výroba čepele trvá mesiace, s čím väčšinou konštruktéri nepočítajú!
 • Možné zvýšené náklady spojené s prerobením upínacieho zariadenia na čepeľ, najmä ak sa zistí, že nie je možné vyrobiť požadovaný rezný nástroj.
 • V neposlednom rade, snáď asi tým najhorším prípadom je, osadiť do strojného zariadenia ručne vyrobenú čepeľ, ktorá umožní predvedenie stroja, ale nie je zaistená dostupnosť náhradných čepelí pre zákazníka.

Od počiatku existencie našej spoločnosti sa snažíme o to, aby u nás naši zákazníci našli čo najviac odpovedí na svoje otázky.

Neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť. Na svoje otázky môžete použiť nižšie uvedené kontakty.

Zákaznícky servis :

+420 602 550 878
service@techni-trade.cz

 

Výroba :

+420 602 540 328
+420 602 550 870
vyroba@techni-trade.cz

PRŮVODCE ČEPELEMI

SPRIEVODCA BEZPEČNOSTNÝMI NOŽMI

Použitie skalpelov alebo nožov v prevádzkach je dnes nočnou morou každého majiteľa spoločnosti či bezpečnostného technika, v ktorého prevádzke sa takéto nástroje používajú. A nie je sa čomu diviť. Pracovníci sú často nepozorní, tlak na ich výkonnosť je vysoký a štandardné nože už bezpečnostným hľadiskám nevyhovujú.

Úrazy spôsobené nožmi a čepeľami sú častokrát veľmi nepríjemné predovšetkým pre samotného pracovníka, ktorý je kvôli dočasnej indispozícii vyradený z pracovnej prevádzky. Firme tak vznikajú vedľajšie náklady v prestojoch a riešenie náhrady v prevádzke. Evidovanie úrazov potom prináša ďalšie nemalé administratívne náklady.

Jednou z alternatív, ako predísť úrazom reznými nástrojmi, je používanie rukavíc s horšie prerezateľným vláknom a protisklzovým povrchom. Rukavice ale bývajú hrubé, a pracovník tak pri práci stráca potrebný cit. A čo ostatné časti tela? Nezostáva teda, než sa zamerať na vhodný nôž.

Je vhodné:

 • vytipovať správny nástroj pre konkrétnu aplikáciu (napr. nie vždy a na všetko sa hodí nôž s odlamovacou čepeľou.
 • zohľadniť lateralitu, teda či je pracovník pravák alebo ľavák
 • vyskúšať nástroje v prevádzke, ideálne medzi viacerými kmeňovými pracovníkmi

Toto hľadisko je častokrát podceňované. Správny nástroj ale pomôže zefektívniť činnosť, často zamedzí zdravotným problémom vzniknutých z celodenného používania zbytočne ťažkého alebo nevhodného nástroja.

V našom sortimente nájdete nespočetné množstvo nožov, veľa z nich s prívlastkom „bezpečnostné“. Hoci by sme pre rýchlosť výberu radi kategorizovali, je ťažké povedať, že na začisťovanie skiel je vždy vhodný konkrétny držiak a čepeľ, a na opracovanie plastov zas iný.

Každá prevádzka, aj ak obe robia to isté, používa rozdielne nástroje. Vždy je teda vhodné zvážiť, aké možnosti konkrétne prevádzka má, a to z hľadiska:

 • rozpočtu na spotrebný materiál
 • možnosti evidencie náradia, zamedzenie stratám
 • schopnosti a spoľahlivosti pracovníkov (veľa prevádzok využíva pracovníkov z agentúr, ktorí sa vyznačujú veľkou mierou nestálosti)
 • v neposlednom rade tlaku na produktivitu (má vplyv napr. rýchlosť pri výmene čepele a teda na rýchlo upínacie mechanizmy nožov)

Ponúkame našim potenciálnym zákazníkom maximálnu asistenciu a samozrejme možnosť si nástroje seriózne vybrať a vyskúšať priamo v prevádzke. Na skúšku, ak je to možné, radi poskytneme aj viac typov vybraných nástrojov, a predovšetkým čas, aby si nástroje boli schopní pracovníci poriadne vyskúšať. Spolu s držiakmi radi poskytneme aj čepele.

Doba dobre podomácky nabrúseného pílového listu, zastrčeného do gumovej záhradnej hadice, je preč. A že sme podobných nástrojov už videli. Ale súčasné prevádzky majú predsa len trochu odlišné nároky. Nutné je ale jasne povedať, že ŽIADNY NÔŽ NIE JE 100% BEZPEČNÝ, ak jeho manipulácii nie je venovaná maximálna pozornosť.

Čím sa teda „bezpečnostné“ nože vyznačujú?

 • častokrát je za bezpečnostný nôž považovaný taký, ktorého čepeľ môže byť manuálne ovládaná a po ukončení operácie zasunutá do vlastného tela držiaka
 • vyššia úroveň bezpečnosti je potom dosiahnutá automatickým ovládaním výmennej čepele pružinou tam, kde sa jedná o nože s výsuvnou čepeľou, prípadne nožom s dostatočne krytou čepeľou
 • ďalej potom kvalitné tvrdené plasty, ktoré zabraňujú nechcenému zlomeniu v oblasti čepele
 • samozrejmosťou je potom konštrukcia noža, ktorá zabráni nechcenému vysunutiu a vypadnutiu čepele
 • bezpečnostným prvkom je aj farba noža, prípadne detekovateľný materiál
 • v neposlednom rade je potom vhodný výber čepele

Automatické ovládanie čepele s pružinou má význam všade tam, kde je na rez vyvíjaný tlak a kde sa v aplikáciách vyskytujú dlhšie rezy. V tele držiaka je inštalovaná pružina, ktorej kvalita je významným faktorom finančnej hodnoty noža. Pružina je spojená s posuvníkom/ovládaním čepele.

Existujú dva typy nožov s automatickým ovládaním:

 • Posuvník čepele musí byť po celú dobu pridržiavaný palcom. Po ukončení rezu je potom nutnosťou posuvník povoliť, aby bola čepeľ automaticky zasunutá.
 • Posuvníkom sa čepeľ nastaví do polohy potrebnej na rezanie. Pričom po strate kontaktu s rezaným materiálom sa čepeľ sama zasunie bez ohľadu na to, či je posuvník pridržiavaný alebo nie.

Cenový rozdiel medzi spomínanými variantmi je značný. Preto je nutné s pracovníkmi vždy konzultovať, čo je pre nich prirodzené, resp. ako prirodzené je pre nich držať konkrétny nástroj. Ak totiž pracovníkovi bude vyhovovať pracovať s nožom a neustále mať palec na ovládaní čepele, potom prvý variant z „bezpečnostného hľadiska“ nebude fungovať.

Nože s krytou čepeľou sú väčšinou nože používané v prípade, kedy nie je nutná prvopočiatočná perforácia materiálu. Jedná sa teda o nože hlavne na rezanie pások a tenkých kartónov, na odstránenie fólií, prípadne na oddeľovanie materiálu z návinov.

Ideálne je voliť nôž:

 • S výmennou čepeľou, pričom čepele môžu byť jednorazové, alebo viacbrité, na opakované použitie.
 • Nie príliš hrubý, keďže súčasťou rezu je aj prieťah celého noža materiálom. Hrubšiemu nožu potom materiál kladie odpor, a je tak vyvíjaná úplne zbytočná sila.
 • Rovnako je dôležité zohľadniť drážku, ktorou prestupuje materiál, aby nebola príliš široká a bolo zamedzené kontaktu čepele s prstami na rukách!

Drvivá väčšina nožov, v kombinácii s výmennou čepeľou, sa vyrába vo väčšej miere z plastu. Plastové držiaky majú, oproti kovovým držiakom, svoju nenahraditeľnú výhodu, a tou je váha. Snažíme sa ponúkať a vždy nechať zákazníka zvoliť si medzi kvalitnejšími a štandardnými typmi nožov, v plastovom vyhotovení, ak existujú alternatívy.

Celý rad výrobcov, ktorých produkty dodávame, disponuje kvalitnými plastmi a overenou a stálou výrobou. Ich snahou je potom svoje výrobky neustále zlepšovať a inovovať.

Medzi týchto výrobcov patria bezpochyby:

 • MARTOR
 • OLFA
 • KDS Japan

Nože spomínaných výrobcov sú vyrábané z tvrdených kvalitných plastových odliatkov, v kombinácii s kovovými vodiacimi lištami na výmennú čepeľ. V množstve prípadov tam, kde sa očakáva väčší tlak na nôž, sú nože vybavené protisklzovou gumou. Nenahraditeľnou výhodou je taktiež výber ergonomických tvarov.

Od počiatku existencie našej spoločnosti sa snažíme o to, aby u nás naši zákazníci našli čo najviac odpovedí na svoje otázky.

Neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť. Na svoje otázky môžete použiť nižšie uvedené kontakty.

Zákaznícky servis :

+420 602 550 878
service@techni-trade.cz

 

Výroba :

+420 602 540 328
+420 602 550 870
vyroba@techni-trade.cz

PRŮVODCE BEZPEČNOSTNÍMI NOŽI