Techni Trade s.r.o.

Jednateľ spoločnosti: Ing. Michal Pokorný

Sídlo: Kroftova 399/9, 150 00 Praha 5, Česká republika

Prevádzka: Průmyslová 1954, 250 88 Čelákovice, Česká republika

IČ : 27633870

DIČ : CZ27633870

DIČ DPH: CZ27633870
spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri u Mestského súdu v Prahe, v oddieli C, vložke č. 120361

Telefón / Mobil / E-mail: 

Číslo D-U-N-S dodávateľa:
– sídlo spoločnosti/prevádzky Čelákovice : 9-529-878 / 36-709-3661

VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI

Informácie na webových stránkach spoločnosti Techni Trade s.r.o. slúžia na prezentáciu výrobkov a služieb. Obsah stránok je pravidelne aktualizovaný a kontrolovaný, napriek tomu spoločnosť Techni Trade s.r.o. neručí za ich správnosť, úplnosť, ani za akékoľvek škody spôsobené ich použitím. Všetky informácie na týchto stránkach môžu byť menené bez predchádzajúceho či následného upozornenia.

VLASTNÍCTVO

Sťahovanie obrázkov, grafických prvkov, log, textov, dokumentov (mimo textov a dokumentov poskytnutých na sťahovanie) je zakázané. Logá použité na týchto stránkach môžu byť registrovanými ochrannými známkami.

OCHRANA DÁT

Tieto webové stránky obsahujú súbory cookies. Tieto súbory cookies umožňujú získať štatistiku návštevnosti a zaisťujú lepšie prehliadanie webu, neumožňujú nám ale osobnú identifikáciu používateľa. Používateľ môže súbory cookies kedykoľvek deaktivovať alebo existujúce súbory cookies odstrániť v systémovom nastavení svojho webového prehliadača.