BRÚSENIE NOŽNÍC – odborne, rýchlo, ekonomicky u nás v prevádzke

Pri prijatí nožníc na prebrúsenie postupujeme podľa nasledujúcich krokov:

1) Posudzujeme stav doručených nožníc

 • stav nožníc umožňuje dosiahnuť 100% stav(nasledujú ďalšie kroky, rozobratie…),
 • Stav nožníc neumožňuje dosiahnuť 100% stav, ale nožnice môžu byť po prebrúsení podmienečne použiteľné (oprava je konzultovaná so zákazníkom),
 • opotrebovanie/poškodenie nožníc neumožňuje ich uvedenie do prevádzkyschopného stavu (nožnice sú vrátené zákazníkovi).

2) Demontáž

 • nožnice sú rozložené na jednotlivé diely, vyčistené a sú z nich odstránené nečistoty, stopy korózie atp.

3) Montáž

 • nožnice sú zmontované, nadmerne opotrebované drobné diely (podložky, skrutky) sú vymenené.

4) Brúsenie ostria

 • vykonávame na brúsnom kameni vhodnej zrnitosti, aby sme vylúčili možnosť prehriatia ostria, využívame veľmi nízke otázky a súčasne je brúsny kameň chladený vodou
 • štandardne obnovujeme originálnu geometriu ostria, na základe požiadavky zákazníka, ale môžeme geometriu ostria upraviť tak, aby bola v lepšom súlade s individuálnymi požiadavkami.

5) Zúbkované ostrie

 • mikrozúbkované ostrie uľahčuje strihanie materiálov zo syntetických vlákien, ako je polypropylén, sklenené vlákna, aramit atď., pretože zabraňuje skĺzavaniu materiálu po ostriach nožníc – strihanie je potom omnoho pohodlnejšie a presnejšie.
 • pôvodné zúbkovanie je úplne odstránené v predchádzajúcom kroku (brúsenie ostria) a nabrúsené ostrie je vybavené úplne novým zúbkovaním.

6) Záverečná kontrola

 • overujeme, či nožnice strihajú bez chýb – od začiatku až po špičky, hladko, bez zadrhávania a strih je priamy a kvalitný. Prípadné chyby sú odstránené. Cieľom je, aby nožnice strihali „ako nové“.

7) Expedícia

 • Nožnice, ktoré úspešne prešli záverečnou kontrolou, sú jemne namazané v styčných plochách a nakonzervované. Nasleduje odovzdanie nožníc na expedíciu.
brouseni-nuzek1

Nezáväzná kalkulácia ZDARMAPOŠLITE NÁM DOPYT!