Techni Trade s.r.o.

Jednateľ spoločnosti: Ing. Michal Pokorný

Sídlo: Kroftova 399/9, 150 00 Praha 5, Česká republika

Prevádzka: Průmyslová 1954, 250 88 Čelákovice, Česká republika

IČ : 27633870

DIČ : CZ27633870

DIČ DPH: CZ27633870
spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri u Mestského súdu v Prahe, v oddieli C, vložke č. 120361

Telefón / Mobil / E-mail: 

Číslo D-U-N-S dodávateľa:
– sídlo spoločnosti/prevádzky Čelákovice : 49-529-8781 / 36-709-3661

Firemné detaily k stiahnutiu v PDF
Osvedčenie o registrácii
Výpis z OR

BANKOVÉ ÚDAJE

Banka : Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4,  Česká republika

Bankový účet CZK: 5703140002/5500 (CZK)
Bankový účet EUR: 5703140002/5500 (EUR)
Bankový účet USD: 5703140002/5500 (USD)
Bankový účet GBP: 5703140002/5500 (GBP)

IBAN: CZ94 5500 0000 0057 0314 0002

BIC/SWIFT: RZBCCZPP

EKO-KOM Spoločnosť Techni Trade s.r.o. uzavrela zmluvu o združenom plnení so spoločnosťou EKO-KOM, a.s. a je zapojená do systému združeného plnenia EKO-KOM pod klientským číslom EK-F00070508

EÚ DOTAČNÝ PROGRAM

Spoločnosť od roku 2016 realizuje projekt číslo CZ.01.2.111/0.0/0.0/15_016/0005335 s názvom

„Techni Trade s.r.o. – vysoko kvalitné rezné nástroje nielen pre slovenský a nemecký trh,”

ktorý je finančne podporený Európskou úniou. Cieľom projektu je propagácia spoločnosti na zahraničných veľtrhoch, na ktorých firma vystavuje a informuje nielen odbornú verejnosť o svojom produktovom portfóliu.