Prevádzkový manažér a prokurista spoločnosti

Email: office@techni-trade.cz

Mobil: +420 602 550 832